หัวข้อข่าว
        ส.สท. ร่วมงานวันวิสาขบูชา ณ มณฑป รูปหัวใจ
รายละเอียด
       
ส.สท. ร่วมงานพิธีวันวิสาขบูชา ฉลองพุทธชยันตี 2601 ปี ณ มณฑป รูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย ระหว่างวันที่ 22-24 พฤษภาคม 2556 โดยมีองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัยเป็นเจ้าภาพในพิธีและมีหน่วยงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved