หัวข้อข่าว
        ส.สท. ต้อนรับบอร์ดผู้บริหารและเจ้าหน้าที่ อ.ส.พ.
รายละเอียด
       
ส.สท. ต้อนรับคณะกรรมการบอร์ดบริหารองค์การสวนพฤกษศาสตร์พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่องค์การฯ เข้าเยี่ยมชมและตรวจสอบการดำเนินงานของสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ประจำปี 2556 พร้อมทั้งให้คำแนะนำในการดำเนินงานต่อไป

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved