หัวข้อข่าว
        ส.สท. ได้รับการสนับสนุนรถฟาร์มแทรกเตอร์
รายละเอียด
       
ส.สท. ได้รับการสนับสนุนรถฟาร์มแทรกเตอร์ จาก นายวัฒนา เรืองปัญญวัฒนา (บริษัท โตโยต้าสุโขทัย ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด) เมื่อวันที่ 29 พฤษภาคม 2556 เพื่อสนับสนุนการพัฒนาสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัยให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวที่สมบูรณ์อีกแห่งหนึ่งในจังหวัดสุโขทัย

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved