หัวข้อข่าว
        ส.สท. จัดกิจกรรมบวงสรวงพระแม่ย่า องค์จำลอง และ เทิดพระเกียรติ 81 พรรษามหาราชินี
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ได้ดำเนินการจัดพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า องค์จำลอง และจัดกิจกรรมเพื่อเทิดพระเกียรติ 81 พรรษามหาราชินี เมื่อวันที่ 5 สิงหาคม 2556 ที่ผ่านมา โดยมีพิธีบวงสรวงพระแม่ย่า องค์จำลอง ในช่วงเช้า พร้อมทั้งมีการปลูกเมล็ดตาลโตนด จำนวน 428 เมล็ด ณ บริเวณสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มีการจัดนิทรรศการของสวนสาขาต่างๆ การจัดแสดงกลุ่มตัวอย่างพรรณไม้ในวงศ์ต่าง ๆ การจัดกิจกรรมอาเซียนให้ผู้สนใจเข้าเยี่ยมชม และช่วงค่ำ มีการถวายพระพรสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนารถ พร้อมทั้งมีการแสดงจากสถาบันการศึกษาจังหวัดสุโขทัยและปล่อยโคมลอยฟ้า จำนวน 999 ดวง

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved