หัวข้อข่าว
        บวงสรวงองค์พระแม่ย่าและเทิดพระเกียรติ 12 สิงหามหาราชินี
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จัดงานบวงสรวงองค์พระแม่ย่าและ 12 สิงหามหาราชินี ในวันที่ 25 สิงหาคม 2557 เพื่อเป็นการบวงสรวงองค์พระแม่ย่า สิ่งศักดิ์สิทธิ์ประจำจังหวัดสุโขทัยและเป็นการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ เนื่องในวันคล้ายวันพระราชสมภพ พร้อมทั้งมีการจัดกิจกรรมสำหรับนักเรียน-นักศึกษา

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved