หัวข้อข่าว
        ส.พย.ร่วมงานประเพณีออกพรรษา
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เข้าร่วมประเพณีออกพรรษาตักบาตร เทโวโรหณะ นบพระอัฏฐารศ วัดสะพานหิน จังหวัดสุโขทัย เมื่อวันที่ 28 ตุลาคม 2558


ภาพที่ 1 เตรียมตักบาตรประเพณีออกพรรษา


ภาพที่ 2 หน.ส.พย.ถ่ายภาพ ณ วัดสะพานหิน จังหวัดสุโขทัย


ภาพที่ 3 พระภิกษุสงฆ์ เดินขึ้นวัดสะพานหินเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา


ภาพที่ 4 พระภิกษุสงฆ์ เดินขึ้นวัดสะพานหินเพื่อประกอบพิธีทางศาสนา


ภาพที่ 5 ผู้ว่าราชการจังหวัด ประธานในพิธี ทักทายผู้เข้าร่วมงานประเพณีออกพรรษา


ภาพที่ 6 ขบวนแห่งานประเพณีออกพรรษา


ภาพที่ 7 หน.ส.พย.ร่วมพิธีทางศาสนา


ภาพที่ 8 ร่วมกันตักบาตรข้าวสาร-อาหารแห้ง

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved