หัวข้อข่าว
        ส.พย.ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สวนฯ
รายละเอียด
       
หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เจ้าหน้าที่ และลูกจ้างฯ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สวนฯ บริเวณแปลงสักสยามมินทร์ ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558


ภาพที่ 1 หน.ส.พย.ตรวจสอบพื้นที่ที่ร่วมกันพัฒนา


ภาพที่ 2 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างฯ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สวนฯ


ภาพที่ 3 เจ้าหน้าที่และลูกจ้างฯ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สวนฯ


ภาพที่ 4 หน.ส.พย. เจ้าหน้าที่และลูกจ้างฯ ร่วมกันพัฒนาพื้นที่สวนฯ


ภาพที่ 5 ภาพหลังการพัฒนาพื้นที่สวนฯ

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved