หัวข้อข่าว
        ส.พย. ต้อนรับ คณะแรลลี่การกุศลฯ
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ต้อนรับ คณะแรลลี่การกุศล สมาคมนิสิตเก่า กองพัฒนาศิษย์เก่าสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยนเรศวร เข้าร่วม "โครงการปลูกต้นไม้ให้สวนพฤกษฯ เพื่อสร้างจิตสำนึกรักษ์สิ่งแวดล้อม" โดยผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธีร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมง(พรรณไม้พระราชทานประจำจังหวัดสุโขทัย) จำนวน 60 ต้น ณ พื้นที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2558


ภาพที่ 1 ป้ายชื่อโครงการฯ


ภาพที่ 2 คณะแรลลี่ฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ


ภาพที่ 3 คณะแรลลี่ฯ ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการฯ


ภาพที่ 4 หน.ส.พย.กล่าวรายงานการจัดโครงการฯ


ภาพที่ 5 ผอ.อ.ส.พ. กล่าวเปิดโครงการฯ


ภาพที่ 6 ร่วมกันปลูกต้นมะค่าโมง จำนวน 60 ต้น


ภาพที่ 7 ผอ.อ.ส.พ. ร่วมถ่ายภาพกับคณะแรลลี่การกุศลฯ


ภาพที่ 8 ผอ.อ.ส.พ. ร่วมถ่ายภาพกับคณะแรลลี่การกุศลฯ


ภาพที่ 9 ผอ.อ.ส.พ. ร่วมถ่ายภาพกับคณะแรลลี่การกุศลฯ

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved