หัวข้อข่าว
        ส.พย. ร่วมพิธีมอบเกียรติบัตร โครงการยุวชนประกันภัย
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เข้าร่วมกิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ พิธีมอบเกียรติบัตรและเงินรางวัล โครงการยุวชนประกันภัย ประจำปี พ.ศ. 2558 โดยมี รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี ณ ห้องโสตทัศนศึกษา โรงเรียนอุดมดรุณี อ.เมือง จ.สุโขทัย ในวันที่ 10 พฤศจิกายน 2558


ภาพที่ 1 ป้ายชื่อโครงการฯ


ภาพที่ 2 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย ให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธี


ภาพที่ 3 บรรยากาศพิธีมอบเกียรติบัตรฯ


ภาพที่ 4 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์และนักเรียน


ภาพที่ 5 รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย มอบเกียรติบัตรให้กับอาจารย์และนักเรียน


ภาพที่ 6 ผู้เข้าร่วมพิธีฯ ถ่ายภาพร่วมกัน


ภาพที่ 7 นิทรรศการของนักเรียนที่ได้รับรางวัล


ภาพที่ 8 นิทรรศการของนักเรียนที่ได้รับรางวัล

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved