หัวข้อข่าว
        องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 6 ตุลาคม 2560 องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้จัดประชุมคณะกรรมการบริหาร ครั้งที่ 12/2560 ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย โดย นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ให้การต้อนรับ พร้อมพาชมพื้นที่ และร่วมประชุม เพื่อวางแผนในการพัฒนา ทั้งนี้ ผู้บริหารได้ร่วมปลูกต้นไม้มงคล และ ไม้หายาก เช่น ต้นพระเจ้าห้าพระองค์ ต้นกำแพงเจ็ดชั้น ต้นจันอิน ต้นสาละ ต้นโซ่ทอง เป็นต้น โดยจัดปลูกบริเวณลานหน้าอาคารศาลพระแม่ย่า นอกจากนี้ คณะกรรมการบริหารฯ ได้ร่วมปลูกพันธุ์กล้วย ในสวนรวบรวม พันธุ์กล้วย ซึ่งขณะนี้ได้รวบรวมและจัดแสดงไว้แล้ว จำนวน 86 สายพันธุ์


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved