หัวข้อข่าว
        หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย และศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
รายละเอียด
       
วันที่ 20 ตุลาคม 2560 หน่วยงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย และศูนย์ประสานงานป่าไม้จังหวัดสุโขทัย จัดกิจกรรม เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ ประจำปี 2560 ทั้งนี้ เพื่อเป็นการ ร่วมกันดูแล บำรุงรักษา ต้นไม้ และอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืช นอกจากนี้ ยังได้ร่วมกันปลูกต้นบานบุรี ซึ่งเป็นไม้ดอกสีเหลือง ไว้ ณ บริเวณลานด้านหน้าอาคารศาลพระแม่ย่า สวนพฤกษศาสตร์ พระแม่ย่า สุโขทัย ทุ่งทะเลหลวง อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved