หัวข้อข่าว
        นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา
รายละเอียด
       
วันที่ 24 ธันวาคม 2560 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เป็นประธานการประชุมมอบนโยบายขับเคลื่อนการพัฒนาด้านการท่องเที่ยวและกีฬาจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา พร้อมนำคณะขนแบตเตอรี่ชุดสุดท้ายซึ่งเป็นขยะที่อยู่บนเขาหลวง สุโขทัย ที่สะสมมาหลายปี จำนวน 3 ตัน ลงมาเพื่อกำจัดอย่างถูกวิธี ในการนี้ นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เข้าร่วมประชุมรับมอบนโยบายฯ พร้อมขนแบตเตอรี่ ณ อุทยานแห่งชาติรามคำแหง อำเภอคีรีมาศ จังหวัดสุโขทัย

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved