หัวข้อข่าว
        นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
รายละเอียด
       
วันที่ 25 ธันวาคม 2560 นายวีระศักดิ์ โควสุรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา เข้าตรวจเยี่ยมแหล่งท่องเที่ยวสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย และแนะแนวทางการพัฒนาให้เชื่อมโยงให้เกิดการท่องเที่ยว โดยมีนายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย บรรยายและนำเสนอข้อมูลสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จากนั้นนำคณะ สักการะองค์พระแม่ย่า จำลอง พร้อมปลูกต้นบุญนาค ณ บริเวณอาคารสักการะพระแม่ย่า
 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved