หัวข้อข่าว
        นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่ 12 ประจำเดือนธันวาคม 2560
รายละเอียด
       
นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานประชุมคณะกรรมการจังหวัดสุโขทัย ครั้งที่12 ในการนี้ นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เข้าร่วมประชุมฯ โดยมีวาระก่อนการประชุม ได้แก่ การมอบเกียรติคุณและเข็มเครื่องหมายเชิดชูเกียรติ โครงการคัดเลือกสำนักทะเบียนดีเด่น พ.ศ. 2560 จำนวน 5 ราย และมอบรางวัลผู้ที่ได้รับรางวัลการประกวดภาพถ่าย “มุมสวยโดนใจ สุโขทัยลอยกระทง” งานประเพณีลอยกระทงเผาเทียน เล่นไฟ จังหวัดสุโขทัย ประจำปี 2560 จำนวน 8 ราย ,การแนะนำหัวหน้าส่วนราชการที่โอน ย้ายมาดำรงตำแหน่ง และสรุปข่าวเด่น กิจกรรมดัง จังหวัดสุโขทัย ประจำเดือนธันวาคม 2560 ทั้งนี้ที่ประชุมได้รายงานการป้องกันและลดอุบัติเหตุทางถนน ช่วงเทศกาลปีใหม่ 2561 ณ ห้องประชุมศรีสัชนาลัยชั้น 5 ศาลากลางจังหวัดสุโขทัย

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved