หัวข้อข่าว
        เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมโครงการ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐
รายละเอียด
       
วันนี้ 5 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัยเป็นประธานเปิดโครงการ “วันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.๒๕๖๐” จัดขึ้นโดยองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุโขทัย เพื่อน้อมสำนึกในปณิธานของสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี เพื่อคืนความสมดุลให้กับระบบนิเวศ ลดการเกิดภัยพิบัติต่างๆ และเป็นการเพิ่มพื้นที่ป่าไม้ของจังหวัดสุโขทัยให้มีจำนวนเพิ่มขึ้น สำหรับต้นไม้ที่ปลูกในวันนี้ ประกอบด้วย ต้นมะค่าโมง (ต้นไม้ประจำจังหวัดสุโขทัย) จำนวน ๑ ต้น ต้นพยุง จำนวน ๒๐ ต้น ต้นชิงชัน จำนวน ๒๐ ต้น รวมจำนวน ๔๑ ต้น ในการนี้ นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวพรเกศ อ่ำเชื้อ พร้อมเจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมโครงการฯ ณ เกาะกลางแผ่นดินศักดิ์รูปหัวใจ ทุ่งทะเลหลวง (แก้มลิง)

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved