หัวข้อข่าว
        "กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย"
รายละเอียด
       
วันที่ 18 มกราคม 2561 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ออกหน่วยบริการประชาชน "กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย" พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ และแจกน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชน ที่มีความสนใจได้นำกลับไปทดลองใช้ ณ โรงเรียนบ้านด่านลานหอย อ.บ้านด่านลานหอย จ.สุโขทัย

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved