หัวข้อข่าว
        เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมพิธีเปิดงาน กำฟ้าบ้านเฮา ชาวไทยพวน ศรีสัชนาลัย
รายละเอียด
       
18 มกราคม 2561 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดงาน กำฟ้าบ้านเฮา ชาวไทยพวน ศรีสัชนาลัย จัดขึ้นเพื่ออนุรักษ์ วัฒนธรรม ประเพณีของชาวไทยพวนตำบลหาดเสี้ยว ให้คงอยู่สืบไป มีอาหารพื้นบ้านและการละเล่นโบราณมากมาย ในการนี้ เจ้าหน้าที่ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมพิธีฯ ณ บริเวณหน้าสถานีดับเพลิงเทศบาลตำบลหาดเสี้ยว

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved