หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมือง ครั้งที่ 6
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนในพื้นที่ อำเภอเมือง ครั้งที่ 6 วันที่ 20 เมษายน 2561 นายพิพัฒน์ เอกภาพันธ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดโครงการปกป้องสถาบันชาติเพื่อเสริมสร้างความสมานฉันท์ และโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนจังหวัดสุโขทัย โดยมีหัวหน้าส่วนราชการ หน่วยงานรัฐวิสาหกิจ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น กำนัน ผู้ใหญ่บ้าน และประชาชนในพื้นที่ร่วมกิจกรรม ในการนี้ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย" พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ และแจกน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชน ที่มีความสนใจได้นำกลับไปทดลองใช้ ณ วัดบางคลอง หมู่ที่ 8 ตำบลปากแคว อำเภอเมือง จังหวัดสุโขทัย


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved