หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย รับมอบสายพันธุ์กล้วย จำนวน 120 สายพันธุ์ จากสถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย รับมอบสายพันธุ์กล้วย จำนวน 120 สายพันธุ์ จากสถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วันที่ 22 เมษายน 2561 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ขอขอบคุณ สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ ที่ให้ความอนุเคราะห์ส่งมอบสายพันธุ์กล้วย จำนวน 120 สายพันธุ์ พร้อมให้ความรู้ในการปลูกต้นกล้วยอย่างถูกวิธี การดูแลสายพันธุ์กล้วย การวางระบบน้ำ การปรับปรุงดิน และการวางรูปแบบโซนในการปลูกต้นกล้วย โดย อาจารย์ กัลยาณี สุวิทวัส นักวิจัยชำนาญการพิเศษ สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ พร้อมคณะ ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved