หัวข้อข่าว
        ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561
รายละเอียด
       
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมกิจกรรมปลูกต้นไม้ เนื่องในวันต้นไม้ประจำปีของชาติ พ.ศ.2561 ภายใต้โครงการประชารัฐร่วมใจ ปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เพื่อเป็นการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรป่าไม้ เพิ่มพื้นที่ป่า และเพิ่มพื้นที่สีเขียว ให้กับจังหวัดสุโขทัย โดยได้รับเกียรติจาก นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธาน ณ วัดป่านาบุญ ต.บ้านกล้วย อ.เมือง จ.สุโขทัย


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved