หัวข้อข่าว
        งานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
       
วันที่ 31 พฤษภาคม 2561 นายศรัทธา คชพลายุกต์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิด งานแสดงสินค้าเกษตรปลอดภัยและของดีจังหวัดสุโขทัย ที่จัดขึ้นระหว่างวันที่ 31 พฤษภาคม – 2 มิถุนายน 2561 ในการนี้ นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย มอบหมายให้ นางสาวพรเกศ อ่ำเชื้อ ร่วมพิธีเปิดฯ ณ ซอยเปรมประชา อ.เมือง จ.สุโขทัย


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved