หัวข้อข่าว
        ประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “5 มิถุนายน ของทุกปี”ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนภาคประชารัฐ จังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
       
วันที่ 5 มิถุนายน 2561 นายชัชพงศ์ เอมะสุวรรณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เป็นประธานเปิดกิจกรรมประชารัฐร่วมใจปลูกต้นไม้ให้แผ่นดิน เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก “5 มิถุนายน ของทุกปี”ภายใต้โครงการส่งเสริมการเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชนภาคประชารัฐ จังหวัดสุโขทัย ณ สวนพฤกษาศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย โดยการดำเนินงานของ นายพีระ ช่วยบำรุง ผอ.สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดสุโขทัย นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย และหน่วยงานในสังกัดกระทวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หัวหน้าส่วนราชการ ศาล ทหาร ตำรวจ ผู้นำท้องถิ่น พี่น้องประชาชน นักเรียน กว่า ๑,๐๐๐ คน ร่วมกิจกรรมฯ เพื่อรณรงค์และส่งเสริมให้หน่วยงานภาครัฐ ภาคเอกชน และประชาชนร่วมกันปลูกต้นไม้ เพื่อเป็นการส่งเสริมสร้างความรัก ความสามัคคี และร่วมกันกระทำความดีให้กับประเทศชาติ และเพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในเมืองและชุมชน โดยร่วมกันปลูกต้นไม้ในพื้นที่รวมจำนวน 3,000 ต้น ในพื้นที่ 20 ไร่ ทั้งนี้มุ่งหวังให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดสุโขทัย ได้ร่วมกันทำความดีเพื่อแผ่นดิน รวมถึงสร้างความรู้สึกในการร่วมมือเป็นเจ้าของพื้นที่สีเขียว และร่วมกันดูแลรักษาให้อยู่คู่จังหวัดสุโขทัย


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved