หัวข้อข่าว
        อบรมอนุกรมวิธานพืชชั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 7
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้มอบหมายให้ นายเอกสิทธิ์ มวลศรี เจ้าหน้าที่เกษตร เข้าร่วมอบรมอนุกรมวิธานพืชชั้นสูง (การระบุชนิดพืช) รุ่นที่ 7 เพื่อเพิ่มเติมความรู้ด้านอนุกรมวิธานพืชชั้นสูง สามารถนำความรู้มาใช้ประโยชน์ในด้านพฤกษศาสตร์ งานวิจัย และพัฒนาสวนฯ ระหว่างวันที่ 18-22 มิถุนายน 2561 โดยมีผู้เข้าร่วมการอบรมจำนวน 30 คน ณ ห้องประชุมชั้น 2 อาคารศูนย์วิจัยและปฏิบัติการ องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จังหวัดเชียงใหม่


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved