หัวข้อข่าว
        ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักษ์สิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
       
วันที่ 25 มิถุนายน 2561 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ต้อนรับชมรมคนรักในหลวง จังหวัดสุโขทัย และนักเรียนโรงเรียนสายธรรม จำนวน 70 คน ในการร่วมโครงการ ปลูกต้นไม้ เพิ่มที่สีเขียว รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดแห่งใหม่ของคนสุโขทัย และเกิดสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมในพื้นที่ของตน ณ สวนพฤกษาศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved