หัวข้อข่าว
        โครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
รายละเอียด
       
วันที่ 23 สิงหาคม 2561 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ต้อนรับ นายกฤตวิทย์ สวัสดิ์มงคล หัวหน้าสำนักงานสภาเกษตรกรจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะฯ ในการจัดโครงการปลูกป่าเฉลิมพระเกียรติ เนื่องในวโรกาสเฉลิมพระชนมพรรษาพระชนมายุ ครบรอบ 60 พรรษา สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 50 คน ปลูกต้นไม้จำนวน 500 ต้น ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved