หัวข้อข่าว
        งานเสวนาเครือข่ายอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในประเทศไทย
รายละเอียด
       
วันที่ 24 สิงหาคม 2561 นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่สวนฯ ร่วมงานเสวนาเครือข่ายอนุรักษ์พันธุกรรมกล้วยในประเทศไทย ซึ่งจัดขึ้นโดย สถานีวิจัยปากช่อง ภาควิชาพืชสวน คณะเกษตร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยมีหัวข้อในการเสวนา 1) พันธุกรรมและแนวทางการอนุรักษ์พันธุ์กล้วยในประเทศ 2) มุมมองในการนำไปใช้ประโยชน์ต่อหน่วยงาน และเข้าเยี่ยมชมแปลงอนุรักษ์พันธุ์กล้วยของสถานีวิจัยปากช่อง กว่า 120 ชนิด ณ สถานีวิจัยปากช่อง มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved