หัวข้อข่าว
        โครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย เส้นทางที่ 5 ปั่นจักรยานด้วยใจ
รายละเอียด
       
วันที่ 6 กันยายน 2561 นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ให้การต้อนรับคณะผู้เข้าร่วมกิจกรรมในโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยว เพื่อการประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยว จังหวัดสุโขทัย เส้นทางที่ 5 ปั่นจักรยานด้วยใจ โดยมีผู้เข้าร่วมโครงการจำนวน 80 คน ปลูกต้นไม้จำนวน 80 ต้น เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวในจังหวัดสุโขทัย ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved