หัวข้อข่าว
        โครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนใน อำเภอทุ่งเสลี่ยม ครั้งที่ 12
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมโครงการหน่วยบำบัดทุกข์บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชนใน อำเภอทุ่งเสลี่ยม ครั้งที่ 12 วันที่ 13 กันยายน 2561 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมออกหน่วยบริการประชาชน "กิจกรรมหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน จังหวัดสุโขทัย" พร้อมประชาสัมพันธ์ให้ความรู้เรื่องการทำน้ำหมักชีวภาพ และแจกน้ำหมักชีวภาพ ให้แก่ประชาชน ที่มีความสนใจได้นำกลับไปทดลองใช้ ณ โรงเรียนบ้านกมลราษฎร์ ตำบลทุ่งเสลี่ยม อำเภอทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved