หัวข้อข่าว
        ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย
รายละเอียด
       
วันที่ 18 กันยายน 2561 นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการบริหารจัดการข้อมูลด้านการท่องเที่ยวจังหวัดสุโขทัย เพื่อพัฒนาบุคลากรด้านการท่องเที่ยว และยกระดับมาตรฐานการบริหารด้านการท่องเที่ยวของจังหวัดสุโขทัย ณ โรงแรมไพลินสุโขทัย 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved