หัวข้อข่าว
        กิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพิ่มที่สีเขียว รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักสิ่งแวดล้อม
รายละเอียด
       
วันที่ 21 กันยายน 2561 นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ต้อนรับ ดร. อนงค์วรรณ เทพสุทิน อดีตรัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมคณะฯ ในการเข้าเยี่ยมชมสวนฯ และทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพิ่มที่สีเขียว รักษ์ป่า รักษ์น้ำ รักสิ่งแวดล้อม เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวที่เป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจ เป็นปอดแห่งใหม่ของคนสุโขทัย และเกิดสำนึกในการอนุรักษ์ฟื้นฟูทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved