หัวข้อข่าว
        กิจกรรม ปลูกป่าและไม้ยืนต้น สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ
รายละเอียด
       
วันที่ 22 ตุลาคม 2561 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ต้อนรับ นายสิโรตม์ มียศ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย พร้อมคณะฯ ในการทำกิจกรรม ปลูกป่าและไม้ยืนต้น สร้างความชื้นสัมพัทธ์ในอากาศ จำนวน 20 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นปอดแห่งใหม่ของคนสุโขทัย ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved