หัวข้อข่าว
        กิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ
รายละเอียด
       
วันที่ 25 ตุลาคม 2561 นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ต้อนรับ นางสาวณัฐธิศา พิชยานนท์ พาณิชย์จังหวัด พร้อมคณะฯ ในการทำกิจกรรม ปลูกต้นไม้ เพิ่มพื้นที่สีเขียว เนื่องในวันรักต้นไม้ประจำปีของชาติ จำนวน 50 ต้น โดยมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจำนวน 20 คน เพื่อเพิ่มพื้นที่สีเขียวเป็นปอดแห่งใหม่ของคนสุโขทัย ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved