หัวข้อข่าว
        นิทรรศการ พันธุ์ไม้ในดวงตราไปรษณียากรไทย
รายละเอียด
       
วันที่ 19 พฤศจิกายน 2561 นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ต้อนรับ นายสุชาติ ทีคะสุข รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย พร้อมหัวหน้าส่วนราชการ เอกชน สื่อมวลชน และประชาชน ในการเข้าชมนิทรรศการ พันธุ์ไม้ในดวงตราไปรษณียากรไทย และพูดถึงประวัติความเป็นมาอัตลักษณ์ของสวนฯ โดยนิทรรศการ จะอยู่บริเวณลานพระบรมราชานุสาวรีย์พ่อขุนรามคำแหงมหาราช จนถึงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2561
 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved