หัวข้อข่าว
        อบรมหลักสูตรถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์
รายละเอียด
       
วันที่ 18 ธันวาคม 2561 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย เข้าอบรมหลักสูตรถ่ายภาพทางพฤกษศาสตร์ ระหว่างวันที่ 18 – 19 ธันวาคม 2561 โดยได้มีการให้ความรู้พื้นฐานองค์ประกอบในการถ่ายภาพพรรณไม้ การฝึกถ่ายภาพ การฝึกแก้ปัญหาในการถ่ายภาพดอกไม้ให้ดูดี ณ สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved