หัวข้อข่าว
        Botanic Festival 2019 ผักสวนครัว รั้วดอกไม้ “HOME GARDEN”
รายละเอียด
       
เปิดงาน Botanic Festival 2019 “ผักสวนครัว รั้วดอกไม้” สร้างสีสันการท่องเที่ยวจังหวัดเชียงใหม่ วันศุกร์ที่ 21 ธันวาคม 2561 นายศุภชัย เอี่ยมสุวรรณ ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานเปิดงาน Botanic Festival 2019 ผักสวนครัว รั้วดอกไม้ “HOME GARDEN” โดยมี นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นผู้กล่าวรายงาน ณ ลานกลุ่มอาคารเรือนกระจกเฉลิมพระเกียรติ ภายใน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อเผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านพืช ปลูกจิตสำนึกให้เยาวชนและประชาชนตระหนักถึงความสำคัญ และการมีส่วนร่วมในการอนุรักษ์ทรัพยากรพรรณพืชไทย รวมทั้งสร้างสีสันบรรยากาศการท่องเที่ยวของจังหวัดเชียงใหม่ ในการนี้ นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมจัดนิทรรศการให้ความรู้ พร้อมอาหารพื้นบ้านจังหวัดสุโขทัยไปให้ผู้ที่มาร่วมงานได้ชิม


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved