หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จัดโครงการ "การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น"
รายละเอียด
       
วันที่ 29 มกราคม 2562 สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย จัดโครงการ "การฝึกซ้อมดับเพลิงขั้นต้นและการปฐมพยาบาลเบื้องต้น" เพื่อเตรียมความพร้อมในการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว โดยเป็นการเพิ่มทักษะ ความรู้ให้กับบุคลากร ในการรักษาความปลอดภัย และการให้ความช่วยเหลือนักท่องเที่ยว และผู้เข้าเยี่ยมชมสวนฯ ทั้งนี้ มีหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดสุโขทัย ศูนย์การแพทย์ฉุกเฉิน โรงพยาบาลสุโขทัย และ ท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดสุโขทัย ส่งวิทยากรบรรยายให้ความรู้ในการฝึกอบรมดังกล่าว ณ อาคารสันทนาการ (อาคารริมน้ำ) สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved