หัวข้อข่าว
        กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562
รายละเอียด
       
วันพฤหัสบดีที่ 24 มกราคม 2562 นายรณรงค์ เส็งเอี่ยม ผู้อำนวยการองค์การสวนพฤกษศาสตร์ เป็นประธานเปิด กิจกรรมสร้างความสัมพันธ์ของบุคลากรในองค์การสวนพฤกษศาสตร์ ประจำปี 2562 จัดโดย สโมสรพนักงานลูกจ้างองค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อสานความสัมพันธ์อันดีระหว่างผู้บริหาร พนักงาน และบุคลากรภายใน ภายใต้กิจกรรมสร้างความสุข ก่อให้เกิดความรัก สมัครสมานสามัคคีเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกัน อันจะเป็นผลดีต่อการพัฒนาองค์กร รวมถึงส่งเสริมให้มีสุขภาพพลานามัยที่ดีจากการออกกำลังกายและเล่นกีฬา และฝึกฝนทักษะการทำงานเป็นทีม กล้าแสดงออกในเชิงสร้างสรรค์ ซึ่งเป็นการแข่งขันกีฬามหาสนุกที่เกี่ยวข้องกับภาระกิจองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และกีฬาพื้นบ้าน รวมถึงการประกวดผู้นำเชียร์และกองเชียร์ โดยมีคณะผู้บริหาร และบุคลากรจากสวนพฤกษศาสตร์ ภายใต้สังกัดองค์การสวนพฤกษศาสตร์เข้ากิจกรรม อย่างพร้อมเพรียงกัน สวนพฤกษศาสตร์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ อ.แม่ริม จ.เชียงใหม่


 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved