หัวข้อข่าว
        ปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรรมาชภิเษก
รายละเอียด
       
เมื่อวันนี้ 5 พฤษภาคม 2562 นายดนัย สรรพศรี หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย พร้อมเจ้าหน้าที่สวนฯ เข้าร่วมรับชมการถ่ายทอดสด พระราชพิธีบรมราชาภิเษก โดยนายไมตรี ไตรติลานันท์ ผู้ว่าราชการจังหวัดสุโขทัย เปิดกรวยถวายราชสักการะเบื้องหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ก่อนร่วมรับชมการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบรรมาชภิเษก โดยในวันนี้ (5 พ.ค. 62) เป็นพระราชพิธี เฉลิมพระปรมาภิไธย พระนามาภิไธย และสถาปนาพระฐานันดรศักดิ์พระบรมวงศ์ เลี้ยงพระ เทศน์ ณ พระที่นั่งอัมรินทรวินิจฉัย และการเสด็จพระราชดำเนินเลียบพระนครโดยขบวนพยุหยาตราทางสถลมารค โดยเริ่มจากพระที่นั่งอาภรณ์ภิโมกข์ปราสาท วัดบวรนิเวศวิหาร วัดราชบพิธสถิตมหาสีมารามราชวรวิหาร ไปยังวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ตามลำดับ 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved