หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก 5 มิถุนายนของทุกปี
รายละเอียด
       
วันที่ 5 มิถุนายน 2562 เจ้าหน้าที่สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย ร่วมกันปลูกต้นไม้ เนื่องในวันสิ่งแวดล้อมโลก เพื่อเป็นการรณรงค์ภายใต้คำขวัญ “Beat Air Pollution” หรือ “หยุดหมอกควันและอากาศพิษ เพื่อคุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม” เรียกร้องให้ทุกภาคส่วนให้ความสำคัญกับการแก้ไขปัญหามลพิษทางอากาศที่เป็นภัยคุกคามผู้คนทั่วโลก ทั้งกระทบต่อการดำเนินชีวิต กระทบต่อสุขภาพ ก่อให้เกิดโรคต่างๆ เช่น กลุ่มโรคระบบหัวใจและหลอดเลือด โรคเรื้อรังของทางเดินหายใจ โรคติดเชื้อเฉียบพลัน โรคมะเร็งปอด และเสี่ยงต่อ สมองเสื่อม ณ สวนพฤกษศาสตร์พระแม่ย่า สุโขทัย
 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved