หัวข้อข่าว
        โครงการหน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน
รายละเอียด
       
สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ได้เข้าร่วมกิจกรรมของจังหวัดขอนแก่น ในโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ "บำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน"ในวันที่ 26 สิงหาคม 2556 ณ โรงเรียนบ้านค้อ ต.กุดขอนแก่น อ. ภูเวียง จ. ขอนแก่น ซึ่ง สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น ได้ให้บริการให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์พืชชนิดต่าง พร้อมแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ โดยมี นาย สมศักดิ์ สุวรรณสุจริต ผู้ว่าราชการจังหวัดขอนแก่น เดินทางมาเป็นประธานเปิดโครงการในครั้งนี้

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved