หัวข้อข่าว
        ยินดีต้อนรับนักเรียนจากโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพลเข้าเยี่ยมชมและทัศนศึกษา ณ สวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น
รายละเอียด
       
นักเรียนโรงเรียนมหาไถ่ศึกษาเมืองพล ได้เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์เมืองพล ขอนแก่น ได้ศึกษาความรู้เกี่ยวกับพันธ์พืชชนิดต่างๆ และได้เรียนรู้ฐานต่างๆ อาทิเช่น การผลิตปุ๋ยหมักจากเศษใบไม้ การเพาะขยายพันธ์ไม้พื้นเมือง และกิจกรรมต่างๆ ในระหว่างวันที่ 9 – 17 กันยายน 2556 รวมทั้งสิ้น 1,000 คน วันละประมาณ 200 คน

 
 
 
: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved