หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนวัดคลองชากพงเข้าศึกษาฐานการเรียนรู้และเดินทางไกล
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 1 มีนาคม 2556 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับคณะครูและลูกเสือ – เนตรนารีสำรอง ระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 – 3 โรงเรียนวัดคลองชากพง จำนวน 29 คน ในโอกาสที่เข้าศึกษาฐานการเรียนรู้ในเกาะกกและเดินทางไกล ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และจะเป็นประโยชน์ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวนฯ และองค์การต่อไป

 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved