หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ ให้การอนุเคราะห์เจ้าหน้าที่ร่วมจัดสถานที่ประดับตกแต่ง “งานสืบสานตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชามอาเซียน” ครั้งที่ 3 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่
รายละเอียด
       
เมื่อระหว่างวันที่ 12 – 13 มีนาคม 2556 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ระยอง โดย นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง มอบให้คณะทำงานสวนฯ ร่วมจัดสถานที่ ประดับตกแต่ง “งานสืบสาน ตำนานไทย ก้าวไกลสู่ประชาคมอาเซียน” ครั้งที่ 3 ณ บริเวณลานอนุสาวรีย์สุนทรภู่ ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และจะเป็นประโยชน์ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวนฯ และองค์การต่อไป

 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved