หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมพื้นสวนฯ
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 16 มีนาคม 2556 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้การต้อนรับคณะอาจารย์และนักศึกษา ภาควิชาพืชสวน จากมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จำนวน 15 คน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมพื้นที่สวนฯ และรับฟังการบรรยาย เรื่อง ทรัพยากรธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ พร้อมกันนี้ทางคณะได้ร่วมกันทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ ในการนี้ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นมา บทบาทหน้าที่ พันธะกิจ ของสวนพฤกษศาสตร์ระยองและองค์การฯ

 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved