หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ให้การต้อนรับพนักงานบริษัท TNT Express World Wide จำนวน 135 คน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยองและทำกิจกรรมปลูกต้นไม้
รายละเอียด
       
เมื่อวันที่ 17 มีนาคม 2556 สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยองให้การต้อนรับพนักงานบริษัท TNT Express World Wide จำนวน 135 คน ในโอกาสที่เข้าเยี่ยมชมสวนพฤกษศาสตร์ระยองและทำกิจกรรมปลูกต้นไม้ จำนวน 155 ต้น ในการนี้ เป็นการเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ถึงความเป็นมา บทบาทหน้าที่ พันธะกิจ ของสวนพฤกษศาสตร์ระยองและองค์การฯ

 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved