หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จังหวัดระยอง
รายละเอียด
       
เมื่อวันพุธที่ 20 มีนาคม 2555 เวลา 08.30 - 12.00 น. สวนพฤกษศาสตร์ระยอง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ โดย นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง มอบหมายให้คณะทำงานประชาสัมพันธ์สวนฯ เข้าร่วมโครงการ "หน่วยบำบัดทุกข์ บำรุงสุข สร้างรอยยิ้มให้ประชาชน" ณ วัดวังหว้า ต.วังหว้า อ.แกลง จ.ระยอง เพื่อเป็นการบูรณาการความร่วมมือของส่วนราชการ / หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชนและเป็นการช่วยเหลือให้ประชาชนสามารถเข้าถึงบริการของรัฐได้อย่างสะดวกรวดเร็ว ในโอกาสนี้ สวนฯระยองได้ร่วมออกบริการให้ความรู้ด้านพรรณไม้ท้องถิ่นประจำภูมิภาคตะวันออก พร้อมทั้งแจกพรรณไม้ท้องถิ่น จำนวน 1,000 ต้น แก่ผู้เข้าร่วมงาน มีหน่วยงาน และมีประชาชนผู้เข้าร่วมงานให้ความสนใจเป็นจำนวนมาก ทั้งนี้ เป็นความร่วมมือกับหน่วยงานภายนอก และจะเป็นประโยชน์ด้านการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์สวนฯ และองค์การต่อไป

 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved