หัวข้อข่าว
        สวนพฤกษศาสตร์ร่วมประชุมเตรียมการต้อนรับเสด็จฯพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ
รายละเอียด
       
วันที่ 2 ตุลาคม 2560 นายวัชนะ บุญชัย หัวหน้าสวนพฤกษศาสตร์ระยอง เข้าร่วมประชุมเตรียมการรับเสด็จฯพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาธินัดดามาตุ พร้อมทั้งจัดทำแผนปฏิบัติในการถวายความปลอดภัย ทั้งนี้มีผู้เข้าร่วมประชุมเป็น หัวหน้าหน่วยงานและองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก


 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved