หัวข้อข่าว
        กลุ่มโรงเรียนบ้านดุง 2 (สพป.อุดรเขต 3) เข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ฯ ณ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง
รายละเอียด
       
6 ตุลาคม 2560 นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์ พนักงานวิชาการ และคณะทำงานประชาสัมพันธ์สวนฯ ให้การต้อนรับคณะครูและผู้บริหารกลุ่มโรงเรียนบ้านดุง ในสังกัด สพป.อุดร เขต 3 ในโอกาสเข้าศึกษาดูงานด้านการอนุรักษ์ฯ และนั่งเรือชมธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำ และเดินทางกลับไปพร้อมความประทับใจ


 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved