หัวข้อข่าว
        โรงเรียนพรตพิทยพยัต เข้าศึกษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า
รายละเอียด
       
วันที่ 12 ธันวาคม 2560 นางสาวมยุรี ภิญโญศักดิ์ นักจัดการพืชสวน และคณะทำงานประชาสัมพันธ์สวนฯ ให้การต้อนรับคณะครูพร้อมด้วยนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา โรงเรียนพรตพิทยพยัต จำนวน 69 คน ในโอกาสเข้าศึกษาธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำแหล่งเรียนรู้ที่มีคุณค่า และร่วมกันปลูกต้นไม้เพื่อการอนุรักษ์ แม้อากาศจะร้อนแค่ไหนแต่น้องๆก้สู้ไม่ถอย 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved