หัวข้อข่าว
        คณะครูและนักเรียนโรงเรียนบ้านปะอา จังหวัดตราด ศึกษาพรรณพืช ฐานการเรียนรู้ต่างๆ
รายละเอียด
       
วันที่ 28 มีนาคม 2561 นายศรัญวุฒน์ แสวงสวาท เจ้าหน้าที่วิชาการ สวนพฤกษศาสตร์ระยอง คณะทำงานวิชาการและคณะทำงานประชาสัมพันธ์ ให้การต้อนรับ คณะครูและนักเรียนชั้น ป.3 - ม.3 จากโรงเรียนบ้านปะอา จังหวัดตราด จำนวน 142 คน ในโอกาส ศึกษาพรรณพืช ฐานการเรียนรู้ต่างๆ และสัมผัสธรรมชาติพื้นที่ชุ่มน้ำระดับชาติ เพื่อการสร้างประสบารณ์การเรียนรู้นอกห้องเรียน


 
 
 
:: The Botanical Garden Organization, Ministry of Natural Resources and Environment, Thailand :: 
All rights reserved